Hỗ trợ trực tuyến
KD1: Ms. Dung

KD1: Ms. Dung

ktfujiaire@gmail.com

0982860891

Liên hệ với tôi qua:

KD2: Ms. Hoàn

KD2: Ms. Hoàn

096 775 2366

Liên hệ với tôi qua:

KD3: Mr. Đạt

KD3: Mr. Đạt

0965 868 598

Liên hệ với tôi qua:

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC09
5.850.000 VNĐ
4.750.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 1 chiều SSC12
7.250.000 VNĐ
6.150.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 1 chiều SSC18
9.850.000 VNĐ
8.950.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 1 chiều SSC24
13.200.000 VNĐ
11.400.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09
6.600.000 VNĐ
5.350.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 2 chiều SSH12
7.990.000 VNĐ
6.800.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 2 chiều SSH18
11.200.000 VNĐ
9.800.000 VNĐ
Điều hòa Funiki 2 chiều SSH24
14.300.000 VNĐ
12.600.000 VNĐ
HOTLINE: 094 1424 999